Ana içeriğe atla

Bu gün Aşuradır

Bu gün Aşuradır. Məzhəbindən asılı olmayaraq hər bir müsəlmanın urəyində taxt qurmuş İmamımız Hz. Hüseynin (r.a.) Kərbəlada əsrlərdir dinməyən bir eşq dastanını yazdığı gündür. Şəhadətin şirin şərbətini qurtum-qurtum içərək, haqq dərgahınayüksəlməyin ərənliyini bütün dünyaya car çəkdiyi bir gündür. Bütün cahanın əsrlər öncə şahidi olduğu, amma qiyamətə qədər əsla unutmayacağı, sevgi ilə yovrulmuş bir ruhun baş qaldırmasıdır. Bu gün zəncir vurmaq, baş yarmaq günü deyil. Bu gun Qadir Mövlamızın (c.c.) eşqi ilə ürəklərin və ruhların riqqətə gəldiyi bir gündür. Hüseyndən gözəl bir aşiq varmı məgər? Onun ürəyindəki sevgidən böyük sevgi varmı? Sevgisinin şəhadətinə qovuşmaqdan gözəl bir hiss varmı, məgər? Kərbəla, ən uca olanın isminə aşiq olmanın adıdır. Onun adına ölümlə bağlanmış bir nigahdır. Kərbəla bir hayqırtıdır, ikiüzlüyə, xəyanətə, cahilliyə, qaranlığa qarşı bir fəryaddır. Fəryad nədir? Fəryad haqq uğruna ölməyin gur səsidir, bütün ruhu ilə sevgisi uğruna baş qoymqdır. Fəryad yazıqlara bir ümid çırağı yandırmaqdır, zalımların qəlbinə qorxu salmaqdır. Sındırılmış ümidləri yenidən qaldırmaqdır. Kərbəla bir ümid dastanıdır həm də...
Bizim imanımız bunları anlamaqda çətinlik çəkdiyinə görə belə natamam qalıb. Biz bu yolu zəncir vurmaq, baş yarmaq tamaşasına çevirdik. Eşq yolunun şəhadət məktəbi şəbehlərə çevrildi. Məgər İslam budurmu? Məgər sevgini göstərmək beləmi olur? Heyf... 
Anlamadıq Qadir Mövlamızın bizə olan sevgisini... Görəmmədik sevimli Peyğəmbərimizin (s.a.s.) yolunu, sünnəsini... Aşiq ola bilmədik pirimiz Əli (r.a.) kimi... Onları tanıya belə bilmədik... Sevdik onları, amma şüursuzca, dərk edə bilmədik... Bizdə "məhəbbət" var. Amma "mərifət" olmadı ki, olmadı...
Biz o sirrə agah ola bilmədik...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sevr və Lozandan başlanan erməni yalanı

Amerika Birləşmiş Ştatları senatının qondarma erməni soyqırımınının tanınması ilə bağlı qətnaməni qəbul etməsi, bunun fonunda tez-tez Türkiyəyə qarşı yeni iqtisadi və hətta siyasi sanksiyaların qəbul edilməsi ilə bağlı təhdidlərin dilə gətirilməsi gələn ilin qardaş ölkə üçün o qədər də sakit keçməyəciyinin ilkin işartılarıdır. Ümumiyyətlə təkcə 2020-ci il deyil, yaxın 4-5 il Türkiyə üçün böyük sınaq müddəti olacaq, - desək, yanılmarıq. Və burada ən vacib, önəmli tərəfin Amerika olacağı da artıq məlum məsələdir. Bunun isə Lozandan, hətta Sevrdən başlanan bir əsrlik uzun bir yolu var. 
Amma bu məsələni aydınlaşdırmadan əvvəl məhz adlarını yuxarıda qeyd etdiyimiz şəhərlərin isimləri ilə tarixə keçən və nəticə etibarı ilə bugünki Türkiyə Cümhuriyyətinin elanı ilə nəticələnən Sevr və Lozan müqavilələri ilə bağlı məsələlərə retrospektiv-təhlili baxış sərgiləmək lazımdır. 
Ümumiyyətlə, diqqət etmisinizsə, 1923-cü ildə imzalanmış Lozan anlaşması ətrafında son illərdə ciddi fikir polemikaları…

Azərbaycan və Türk tarixinin gizlin qüvvəsi: ƏXİLİK - araşdırma

Türk Fütüvvət təşkilatı – Əxilik - Müslüman Türk Millətinin sosial-mədəni və sosial-iqtisadi həyatının şəkillənməsində, türk-islam vəhdəti ilə milli kimliyinin formalaşmasında son dərəcə əhəmiyyətli rol oynamış bir təşkilatın adıdır. Anadolu səlcuqlularının hakimiyyəti zamanı dövrün sosial-mədəni və sosial-iqtisadi şərtləri altında formalaşmışdır. Həqiqi məna və dərin anlamını mütəsəvviflərin (sufilərin) təsiri altında qazanan fütüvvətçiliklə qədim Türk mədəniyyəti dəyərlərinin sintezi, təşkilatın xarakterinin şəkillənməsində təsirli olub. Təqribən 500 il bu təşkilat Türk millətinin Ön Asiya və qismən də Yaxın Şərqdə sosial, iqtisadi, dini, əxlaqi, mədəni və siyasi həyatında vacib funksiyaları yerinə yetirib.

Kissencer əslində nə demək istədi...

Henri Kissencerin məlum son açıqlamasına, heç şübhəsiz ki bir çoxları münasibət bildirəcək. Bu fikiləri, nə zamansa ABŞ diplomatiyasının təməl daşlarından biri olan yaşlı və təcrübəli, ən əsası da məlumatlı birisinin öngörüləri və ya hazırlanmış ssenarinin bəzi detallarını ortaya qoymaqla, gələcəkdə baş verənlərə dünya ictimaiyyətini hazırlamaq istəyi kimi qəbul edənlərdən tutmuş, sadəcə yaşlı birisinin öz arzularını gerçəklik kimi təqdim etməyə cəhd göstərməsinə qədər müxtəlif yanaşmalara şahid ola biləcəyik.
Lakin istənilən halda deyilənlərə diqqət etmək gərəkir. Ən azından ona görə ki, bu tezislər, post-pandemiya dönəmində Yaxın Şərqdə nələrin baş verəcəyi ilə bağlı ciddi ipucları verməkdədir.